Stack i random finalen

Stack i Random finalen 

Fordeles etter plassering i randomspillet


Sist

Totalt

Martin

1 000

29 000

Henning

8 000

28 000

Atle

6 000

40 000

Bjørn

5 000

39 000

Marius

3 000

25 000

Ørjan

10 000

39 000

Kjell

4 000

22 000

Jørgen

2 000

12 000