Stack i random finalen

Stack i Random finalen 

Fordeles etter plassering i randomspillet


Sist

Totalt

Martin

10 000

25 000

Henning

2 000

12 000

Atle

8 000

24 000

Bjørn

6 000

32 000

Marius

3 000

17 000

Ørjan

1 000

23 000

Kjell

4 000

14 000

Jørgen

5 000

9 000